Om den Svenska Klubben Bern

Svenska Klubben Bern, en religiöst och politiskt oberoende förening, grundades i juni 2005.

Klubbens målsättning är att underhålla och stärka sociala och kulturella band mellan svenskar bosatta fram för allt i Kanton Bern. Vårt syfte är att upprätthålla svenska traditioner så som valborgsmässofiranden, midsommarfester,kräftskivor och julfiranden, samt att främja det svenska språket.  Alla våra arrangemang hittar ni i vårt årsprogram

Är du intresserad av ett medlemskap, fyll i formuläret medlemskap.

Om du vill nå oss per post, skriv till:

 

Svenska Klubben Bern
Postfach 785
3000 Bern 9

Styrelse

Stadgar

Ändamål

§ 1 Svenska Klubben Bern är en förening enligt Art. 60 Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Klubben har till ändamål att främja sammanhållningen mellan svenskar i Bern med omnejd samt att bevara intresset för Sverige och svenska traditioner. Klubben är politiskt och religiöst obunden.

Medlemskap

§ 2 Fysiska personer, som vill stödja klubbens ideella syften, blir medlemmar efter anmälan och erlagd medlemsavgift.

§ 3 Anmälan om utträde skall ske skriftligt. Styrelsen kan utesluta medlem, som inte betalat årsavgiften eller som genom sitt handlande skadat klubben eller motarbetat dess ändamål.

Ändamål

§ 1 Svenska Klubben Bern är en förening enligt Art. 60 Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Klubben har till ändamål att främja sammanhållningen mellan svenskar i Bern med omnejd samt att bevara intresset för Sverige och svenska traditioner. Klubben är politiskt och religiöst obunden.

Medlemskap

§ 2 Fysiska personer, som vill stödja klubbens ideella syften, blir medlemmar efter anmälan och erlagd medlemsavgift.

§ 3 Anmälan om utträde skall ske skriftligt. Styrelsen kan utesluta medlem, som inte betalat årsavgiften eller som genom sitt handlande skadat klubben eller motarbetat dess ändamål.